WYDANO:2002
ARTIST: Łucja Prus
LABEL: Reader's Digest
PRODUCENTRobert Amirian
CATALOGUE NUMBER: 20241031
NUMBER OF DISCS: 4
2016 Krzysztof Herdzin © Wszystkie prawa zastrzeżone.ILF